ANDROCARE - Centrum andrologické péče

Objednávání

K návštěvě našeho pracoviště je nutné objednání. K objednání není nutné doporučení praktického lékaře.

K objednání se můžete registrovat na č.: (+ 420) 606 616 491

Asistentka prim. MUDr. Vladimíra Kubíčka, CSc. provádí registraci pacientů: zapisuje jméno, příjmení, rok narození, telefonický kontakt a základní údaje o pacientovi do registrace (jaké máte potíže, co Vás trápí, zda máte potíže v oblasti sexuální, potíže s plodností nebo jiné problémy). Prosíme také o sdělení, zda jde o problémy spojené s bolestivostí, s partnerskými potížemi nebo v návaznosti na asistovanou reprodukci.

Až budou k dispozici volné termíny, budeme Vás kontaktovat formou textové zprávy (SMS). Prosíme o včasnou reakci na zaslanou textovou zprávu (SMS). Zavoláním na číslo, ze kterého textová zpráva přišla, budete volat primáře MUDr. Kubíčka, CSc., který Vám sdělí možné termíny podle předpokládaného časového rozsahu vyšetření; sdělí Vám také způsob přípravy k vyšetření, náklady spojené s andrologickou péčí a další potřebné informace.

Pacienty objednáváme v časové posloupnosti podle data registrace. Prosíme o trpělivost, andrologická péče je časově náročná. Musíme ordinovat tak, abychom měli na každého pacienta dostatek času. Pokud jde o vyšetření či léčbu, které objektivně nesnesou odkladu, budeme se snažit najít nebližší termín.

Pacienti, kteří se chtějí objednat na pravidelné kontrolní vyšetření, se registrují u paní asistentky asi tři týdny předem. Termíny na kontrolní vyšetření během andrologické péče (léčby, sledování stavu) dostávají pacienti přednostně - tak, aby nebyla narušena návaznost péče. Pokud se pacient nemůže dostavit na kontrolní vyšetření v doporučené době, prosíme, aby to co nejdříve sdělil telefonicky paní asistentce na č. (+ 420) 606 616 491 nebo e-mailem lékaři na adrese androcare@email.cz, abychom mohli naplánovat náhradní termín a doplnit medikaci, aby nedošlo ke vzniku nežádoucího období bez možnosti posoudit aktuální zdravotní stav a bez léčby. Pokud ze strany pacienta dojde k prodlení, které neumožňuje zachovat pravidelnost kontrol a návaznost péče, není již možné stanovit termín kontrolního vyšetření přednostně; je nutno vyčkat na termín vyplývající z data registrace.

Pokud pacient opakovaně nerespektuje doporučené diagnostické a léčebné postupy a kontroly zdravotního stavu v doporučených intervalech, pak v souladu s platnými zákonnými ustanoveními (§ 48 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.) nemůžeme pečovat o jeho zdravotní stav.

Diagnostika probíhá v Centru andrologické péče Androcare v Českých Budějovicích, ulice U Tří lvů č. 4, kde je k dispozici nová generace specializovaných přístrojů pro andrologickou péči a dostatek času na podrobné vyšetření a léčbu pacientů. V Praze provádíme andrologické operace na klinice Asklepion, Londýnská ulice č. 39, Praha 2.

Své dotazy můžete zaslat emailem na adresu: androcare@email.cz; e-maily čte pouze lékař.

Děkujeme Vám za spolupráci.

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc., primář Centra andrologické péče Androcare


(z Vnitřního řádu pracoviště. Dle § 41 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb. je pacient povinen řídit se vnitřním řádem pracoviště.)

© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.