ANDROCARE - Centrum andrologické péče

Aktuality

Centrum andrologické péče - charakteristika pracoviště

Registrace k objednání na č. 606 616 491
E-mailové dotazy:
androcare@email.cz
 
Léčba poruch erekce a ejakulace.
Léčba mužské neplodnosti.
Specializovaná andrologie, sexuální a reprodukční medicína.
Nejnovější diagnostika, unikátní přístrojové vybavení.
20 let praxe, vysoká odborná úroveň.
 
Mezinárodní certifikáty:
- Erectile Dysfunction and Male Infertility, Teaching Course, European Association of Urology, Berlin, Germany
- Operative Andrology, International Society of Andrology, Austria
- Sperm Analysis, International Society of Andrology, Austria
- Impotence and Prosthetic Urology, University of Arkansas, USA
- Mužská infertilita, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dizertační práce)
 

Centrum andrologické péče

U Tří lvů 4,
České Budějovice, 370 01

tel.: 386 358 413
Andrologická diagnostika a terapie
(ukázat na mapě)

Asklepion

Londýnská 39,
Praha 2, 120 00

Klinika plastické a estetické medicíny
(ukázat na mapě)

GEST

Nad Buďánkami II/24,
Praha 5, 150 00

Pracoviště reprodukční medicíny - mužská neplodnost, ambulantní operace.
Mikrochirurgické odběry mužské zárodečné tkáně
(ukázat na mapě)

© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.