ANDROCARE - Centrum andrologické péče


Varikokéla

Pan J.B. trpěl potížemi s erekcí a ejakulací. Erekce byla slabá nebo vůbec nenastávala, ejakulace nastávala naopak velmi brzy. Nedařilo se mu počít dítě, při vyšetření spermatu měl malé množství málo pohyblivých spermií. Kromě toho si přestal věřit, měl pocit neustálého stresu, přidaly se problémy v komunikaci s partnerkou.

Vyšetřením hormonálních hladin jsme zjistili sníženou hladinu mužských pohlavních hormonů, nerovnováhu mezi jejich volnou frakcí a frakcí vázanou na bílkovinu. Převažovala vázaná frakce, která odebírala testosteron, který měl být k dispozici pro sexuální a reprodukční funkce. Dalším vyšetřením jsme zjistili, že pán má poruchu prokrvení varlat, tzv. varikokélu. Po operaci a následné léčbě se jeho stav během několika týdnů začal lepšit. Zlepšil se i spermiogram a hormonální stav. Za rok a půl se jemu a jeho paní narodil zdravý chlapec, za další tři roky (už bez pomoci medicíny) další kluk.

Varikokéla je onemocnění, které je možné přirovnat ke křečovým žilám na nohou, ale v tomto případě jsou postiženy žíly v šourku. Postaru se varikokéla nazývá "křečová žíla šourková". Vestoje, při kašli, při zdvihnutí těžšího břemene se krev v žilách vrací zpátky do tkáně, ze které odtekla (v tomto případě do varlete). Protože už odevzdala kyslík a živiny, tak tam "překáží", tj. neuvolňuje prostor pro přitékání nové tepenné krve, která je na živiny bohatá. Zpětný proud krve v žíle (tzv. reflux) zvyšuje teplotu šourku nad hranici, která je pro činnost varlat důležitá. Varlata jsou v šourku (mimo tělo) proto, že při celkové tělesné teplotě 37,5°C nemohou dobře fungovat. Šourek je vlastně termoregulační zařízení. Všichni muži znají "scvrklé pytlíky" ve studené vodě (varle je přitom vytaženo vzhůru a zahříváno) a naopak "bimbající závaží" v letních trenýrkách bez podšívky (varle se ochlazuje při větší vzdálenosti od těla).

Pokud se žíly rozšíří, přestanou v nich fungovat chlopně, a krev se vrací do šourku, kde dělá nedobré věci. Žil, které odvádí krev z varlat je více. Jedna část z nich vede k ledvinám, kde varlata před narozením vznikala. Druhá část vede do pánve, podél chámovodu k žilním pletením kolem prostaty.
Řez mužskou pánví
Řez mužskou pánví

Léčba varikokély se během vývoje medicíny měnila. Před padesáti lety se rozšířené žíly ze šourku odstraňovaly, podobně jako křečové žíly (varixy) na nohou. Jizvení, které po odstranění žil postihlo okolí varlete a neselektivnost (odstranění postižených i zdravých žil) vedly k vývoji lepších postupů. Žíly se přestaly odstraňovat. Postižené žíly se vyřadily z cirkulace přerušením a podvazem, takže nemohlo již docházet k zpětnému proudění krve. Klasické operace se prováděly z řezu nad tříslem, novější metody využívaly laparoskopického přístupu, který je známy z operací gynekologických. Oddělení zdravých a postižených cév bylo bez zvětšení obtížné, a proto se začal používat mikrochirurgický postup se zvětšením pomocí operačního mikroskopu či operační kamery.

Mikrochirurgická operace varikokély minimálně zatěžuje pacienta, je nejracionálnějším řešením doporučeným Mezinárodní andrologickou společností (International Society of Andrology 1997). V celkové narkóze z krátkého řezu pod tříslem se operatér dostává k semennému provazci, který otevírá při optickém a digitálním zvětšení.

Zvětšení a zobrazení na televizní obrazovce umožňuje operační digitální kamera, takže vše je dobře přehledné. Zvětšení je nutné k tomu, aby operatér od sebe odlišil postižené žíly, které je nutno přerušit a podvázat a zdravé cévy – zejména tepny a vše zdravé, což je třeba chránit před poškozením. Tepny a zdravé žíly jsou zde velmi jemné. Uzávěr postižených žil se provádí podvazem speciálním materiálem, který se po několika týdnech úplně vstřebá – v době, kdy už žíly budou zahojeny. Zdravé cévy je třeba ponechat, aby mohly přivádět a odvádět krev bez vzájemného "přetlačování" ve varleti. Nakonec operatér pečlivě pod velkým zvětšením provede kontrolu operačního pole, všechny tkáně, do kterých musel říznout, zase zrekonstruuje vstřebatelným materiálem, a ranku na kůži uzavře několika stehy. Kosmeticky jizva po zhojení není prakticky vidět. Pacient se probudí pod dohledem anesteziologa a druhý den může obvykle jít domů. Operaci je tedy možné provést jako jednodenní operaci - "one day surgery", někdy se provádí i ambulantně. Několik dnů po operaci je vhodný domácí odpočinek.

Obnova normálního prokrvení a výživy varlete jsou základní podmínky pro to, aby varle mohlo dobře fungovat. Hlavní funkce varlete jsou produkce hormonů a spermií, které na sebe úzce navazují.

Výše uvedená operace patří do skupiny restituční terapie, která se snaží obnovit (restituovat) tvorbu vlastních hormonů a zlepšit tvorbu spermií při potížích s plodností.© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.