ANDROCARE - Centrum andrologické péče

Anabolické steroidy (anabolika)

Hlavní mužský pohlavní hormon testosteron výrazně podporuje stavbu bílkovinných složek tkání. Pokud je jeho podávání spojeno s fyzickou námahou či cvičením, vyvolává růst svalové tkáně. Tato jeho vlastnost se nazývá anabolický efekt. Již v 50. a 60.letech 20. století probíhaly pokusy o oddělení tohoto žádaného anabolického účinku od jeho hlavních vlastností androgenních - mužských. Tak vznikly tzv. anabolické steroidy. Snaha zcela vydělit pozitivní účinky testosteronu na metabolizmus svalů, na tvorbu červených a bílých krvinek a na stavbu kostí, současně omezit účinky maskulinizující (zejména u žen a dětí) se ale nikdy zcela nepodařila.

Výrazná svalová zátěž snižuje sice hladiny testosteronu v krvi, ale náhradu testosteronu podáváním syntetického hormonu nevyžaduje. Při jeho podávání je sice prokazatelný výrazný příbytek objemu svalové hmoty, ale zároveň dochází k výrazně negativnímu ovlivnění vlastních hormonálních regulačních mechanizmů.

Dávky používané (spíše zneužívané) ve sportu jsou mnohem vyšší, než dávky léčebné, podávané například po úrazové ztrátě obou varlat. Hladiny mužských pohlavních hormonů v krvi mají velký význam jako důležitá informace pro mozková hormonální centra - mezimozek a podvěsek mozkový. Uměle vyvolaný nadbytek mužských pohlavních hormonů v krvi vyvolá útlum těchto center, která přestanou produkovat regulační hormony. Tyto hormony (releasing hormony a tropiny) řídí tvorbu vlastních mužských pohlavních hormonů ve varlatech.

Mohlo by se zdát, že to nevadí, vždyť dostatek hormonů je podáván zvenčí. Ve tkáni varlat je však za normálních okolností 50x až 100x vyšší hladina vlastního testosteronu než v krvi, protože to tak potřebují buňky, z nichž vznikají spermie. Vlastní testosteron se ve varlatech při podávání hormonů zvenku přestává vytvářet.

Paradoxně tak dochází k zástavě tvorby vlastního testosteronu ve varlatech, hladina hormonu ve tkáni varlat výrazně klesá pod hodnoty nutné k tvorbě spermií, a u mužů, kteří užívají anabolické steroidey se objevuje porucha spermiogeneze a neplodnost.

Azoospermie - tj. absolutní nepřítomnost spermií v ejakulátu byla popisována déle než rok po ukončení užívání těchto reparátů.

Současně se objevuje akné, zvětšení prsů u mužů, zadržování vody v těle, spojené s otoky. U žen dochází k nevratným změnám hlasu, zvětšení klitorisu a virilizaci (mužský vzhled mnohých sportovkyň). Dříve používané preparáty také často poškozovaly játra. I dnes je udáváno riziko zrychlení vývoje nádorového onemocnění jater. U mladých jedinců s ještě neukončeným růstem mohou anabolika způsobit zástavu růstu.

Vědecké organizace se již před mnoha lety vyjádřily pro zákaz užívání těchto preparátů v atletice, a také pro diskvalifikaci sportovců, kteří je užívají. Přesto se zejména v USA a v zemích bývalého socialistického bloku mluví o "epidemii" zneužívání těchto léků.

Jde skutečně o léky, protože anabolika byla z hlediska medicíny vyvinuta a určena pro povzbuzení metabolizmu kostí při onemocněních - např. při osteoporóze (řídnutí kostní tkáně), k povzbuzení tvorby bílkovin při vysilujících celkových onemocněních, pro rekonvalescenty po těžkých infekcích, po operacích a velkých popáleninách, pro pacienty s pokročilými zhoubnými nádory, s chudokrevností, se špatně se hojícími ranami a po léčbě nádorů cytostatiky a ozářením.

Podávání anabolik nelze zaměňovat s náhradou chybějících přirozených androgenů při některých onemocněních nebo ve vyšším věku.

Podobně jako u žen dochází v přechodu ke snížení hormonální aktivity se známými nepříjemnými a zdravotně dlouhodobě nepříznivými vlivy na organizmus, mění se hormonální poměry s postupujícím věkem i u mužů.

Při nedostatku mužských pohlavních hormonů dochází k osteoporóze se zvýšenou lomivostí kostí, k ochablosti svalů s omezením pohyblivosti, ke snížení tvorby krvinek a jaterních bílkovin s poklesem obranyschopnosti vůči nádorům a infekci. Dochází také ke snížení sexuálních funkcí, zejména libida (chuti k sexuálnímu styku) a erektivity (topořivosti penisu).

Byl prokázán i úbytek schopností nervového systému, zejména mozkových buněk, jejich schopnosti učit se a uchovávat informace. Tyto snížené kognitivní funkce mozku přispívají k akceleraci (urychlení) biologického stárnutí. Při prokázaném nedostatku mužských pohlavních hormonů je po patřičném podrobném odborném vyšetření a vyloučení onemocnění prostaty a prsu náhrada chybějících mužských hormonů bezpečnou formou léčby.

Poruchy hormonálního prostředí se objevují ve stále mladších věkových skupinách mužů, spolu s tím, jak klesá kvalita spermatu a zvyšuje se procento neplodných párů. Nepříznivou roli hraje znečištění prostředí látkami, které se chovají po průniku do mužského organizmu jako cizorodé estrogeny (ženské pohlavní hormony).

Je nutné říci, že rozhodnutí o podávání jakýchkoliv hormonů a jim podobných látek je třeba svěřit do péče odborného lékaře. Zdraví člověka, a zejména sexuální zdraví je hodnotou citlivou, se kterou je nutno zacházet podle příkazu "handle with care" ("zacházet s opatrností") nápis najdeme na poštovních zásilkách s křehkým obsahem. Sexuální zdraví je křehčím artiklem než nejjemnější porcelán.

© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.