ANDROCARE - Centrum andrologické péče

Sexuální potíže spojené s nedostatkem mužských hormonů

Téměř každý díky televizi ví, že "i muži mají své dny". Méně známé je to, že mají nejen své dny, ale i roky, a specifické mužské problémy, podobně jako ženy. Na rozdíl od nich však téměř nikdo z nich nemá svého "mužského gynekologa", ke kterému by mohl zajít, když potřebuje.

A na rozdíl od žen, které ví, že určité potíže mohou mít velký vliv na jejich zdraví a psychickou pohodu, muži si často problémy nechtějí připustit.

Příběh:

Na předměstí ve dvou domcích bydlí pan Souček a pan Bouček. Dřív si často povídali, ale teď se už dlouho neviděli.

Pan Bouček i pan Souček jsou už v důchodu. Předtím oba pracovali u stejné firmy jako obchodní zástupci.

Pan Bouček si po práci chodil zahrát fotbal, po něm někdy na pivo. Doma se staral o dům, krmil králíky a velkou péči věnoval svým jabloním. Měl jich plnou zahradu, a s nimi spoustu práce. Práce bylo dost i s dětmi. Po padesátce od něj odešla první manželka, a ve druhém manželství se mu narodila dvojčata. Teď už chlapci pomáhají na zahradě, a pan Bouček má pocit, že jeho jabloně budou v dobrých rukou. Jeho synové jsou skoro stejně staří jako jeho vnoučata - děti dcery z prvního manželství. Občas ho někde píchne (hlavně záda, na podzim spadl z jabloně, ale naštěstí se jen potloukl). Jednou do roka se nechává prohlédnout u doktora Slámy, praktika, který ho zná spoustu let. Na jeho radu přestal před lety kouřit, a taky skoro přestal pít - když skončilo neslavně první manželství, měl s tím trochu potíže. Pan Bouček nemusí užívat žádné léky. Měl sice vyšší cholesterol, ale radši si upravil jídelníček, než aby polykal tabletky, a pomohlo to. Ví, že to dělá nejen pro sebe, ale hlavně pro svou ženu a děti, které ho budou ještě chvíli potřebovat. Panu Boučkovi se na světě líbí. Chybí mu teď ale povídání pana Součka.

Pana Součka bylo totiž radost poslouchat. Spoustu času strávil čtením a studováním knížek o umění, architektuře, historii. Na zahrádce měl občas trávu ke kolenům, ale i když bylo hezky, radši trávil čas nad knihami. Poslední dobou taky trochu ztloustl, a paní Součková si občas povzdychla, že pro knížky snad zapomíná, že má doma ještě pohlednou ženu. Děti jim život nedopřál, ale gynekolog říkal, že paní je v pořádku. Pana Součka na žádné vyšetření nedostala. S přibývajícími roky (a kilogramy) začal pan Souček navštěvovat častěji doktora Slámu. Vyšší tlak, vyšší hladina cukru a tuků v krvi, potíže s prostatou. Svých viržinek se ale nevzdal. Poslední dobou se začal zadýchávat, občas ho zabolelo na prsou. Začal nosit po kapsách čím dál tím víc léků. Do důchodu šel spolu s panem Boučkem, i když byl o deset let mladší.

Jednu březnovou sobotu ráno pan Bouček obhlížel jabloně, a pan Souček ťapkal v pantoflích ke schránce pro noviny. Pozdravili se, a pan Souček začal za chůze číst. Pantofle uklouzly na jinovatce, a pan Souček spadnul. Pro krutou bolest v kyčli se už nezvedl, a pan Bouček ho pomáhal naložit do sanitky.

Pan Bouček chodí po zahradě, jabloně kvetou. Pana Součka dnes přivezou z nemocnice, bude mít nový kyčelní kloub. Pan Bouček vidí, že zapomněl prořezat zmrzlou větev. Vyleze do koruny s pilkou, a vidí že jede sanitka. Pan Souček vystupuje a mává berlemi. Ještě že tak, říká si pan Bouček, ale napadne ho: vždyť ten Souček je o deset let mladší než já !


- - - - - - - - - - -


Pány, kteří na svá léta vypadají velmi dobře, a také pány, kteří vypadají podstatně starší než jsou, zná ze svého okolí asi každý. A každý muž by chtěl být samozřejmě v té první skupině, až bude starší. Potíž je v tom, že na to muži začínají myslet obvykle až tehdy, když se objevují výraznější potíže. Menší problémy často odbývají mávnutím rukou, a často přijdou k lékaři později, než by bylo dobré. Menší problémy se řeší snáze, než větší.

V obecném povědomí existuje pojem "mužné chování". Stěžovat si na bolest, na zdravotní potíže, na to, že něco nefunguje, není považováno za "mužné".

Každá žena, která na sebe dbá, má svého gynekologa. Obor, který pečuje o mužské zdraví - andrologie, se u nás právě vytváří. Objevují se také nové možnosti léčby. Proto také přinášíme tyto aktuální informaci.

Velmi dobré je vědět, že není třeba stydět se za mužské potíže. Není totiž za co se stydět. S určitými potížemi se během svého života setká každý muž.

 

Pokud má muž pocit, že se ho tyto řádky týkají, může zkusit odpovědět na několik otázek:

1) pociťujete pokles chuti k sexuálnímu styku ?
2) máte pocit snížení své energie k životu ?
3) všiml jste si snížení celkové síly a vytrvalosti ?
4) máte pocit zmenšení tělesné výšky (hlavně ve vyšší věku – sesedáním obratlů) ?
5) zmenšila se Vaše radost ze života ?
6) jste mrzutý či smutný častěji než dříve ?
7) všiml jste si, že Vaše erekce je slabší než dříve ?
8) snížila se Vaše pohybová schopnost (např. při sportu) ?
9) usínáte někdy po obědě ?
10) máte pocit, že Vám v práci nejde vše tak jako dřív ?


Řešení potíží je třeba doporučit, pokud muž odpověděl ANO na otázku č. 1 nebo 7 a/nebo na jiné tři otázky. Jaké jsou příčiny těchto potíží ?

Vždy se účastní více faktorů, u každého muže je třeba příčiny hodnotit individuálně.

Hormonální změny patří mezi hlavní příčiny "mužských problémů".

Změny se objevují častěji spolu s přibývajícím věkem. Někdy dříve, někdy později. Nejčastěji se objevují kolem 50. roku života, a proto se také nazývají mužský přechod (andropauza). Srovnání s ženským přechodem ale není přesné, změny probíhají pomaleji než u žen a nejsou spojeny se zástavou tvorby zárodečných buněk (spermií).

Mužské pohlavní hormony - androgeny (zejm. testosteron), se vytváří hlavně ve varlatech. Menší část (asi 5 %) androgenů se vytváří v nadledvinách a tkáni mozku. Snižování hladiny testosteronu v krvi je patrné již od 30. roku života. Snižuje se hlavně hladina tzv. biologicky dostupného testosteronu, hormonální frakce, kterou tkáně nejvíce využívají k tvorbě bílkovin (proteinů).

Všechny lidské tkáně potřebují ke své stavbě, výměně opotřebovaných molekul a pro správnou funkci bílkoviny. Proto má nedostatek mužských pohlavních hormonů tak negativní vliv na celý organizmus. Ten pak "předčasně stárne" (akcelerace biologického věku) se všemi negativními důsledky. Z výzkumů velkých studií vyplývá, že 30 % mužů ve věku 50-ti let má snížené hladiny mužských hormonů se všemi z toho plynoucími riziky.

Kalendářní věk tedy nemusí odpovídat věku biologickému. Včasnou diagnózou stavu a odpovídající léčbou lze těmto potížím někdy předejít. V případě již rozvinutých problémů je možná účinná léčba.

Jak se vyšetřují mužské hormonální problémy? Kam se obrátit?

Jak již bylo zmíněno, muži nemají svého "mužského gynekologa". Specializovaná pracoviště v oboru andrologie mohou poskytnout komplexní, velmi podrobné a specializované vyšetření a optimální léčbu,je jich však dosud relativně málo. Nejlépe dostupným oborem medicíny, který má vztah k těmto problémům je často urologie. Urologie v této oblasti uplatňuje hlavně své organické zaměření na problémy mužského močového ústrojí a na část pohlavních orgánů, souvisejících s močovými cestami, zejména na prostatu.

Z hlediska léčby sexuálních potíží z psychiatrického pohledu je blízkým oborem medicíny sexuologie.

Diagnostikou a léčbou hormonálních problémů v souvislosti s interními obory se zabývá endokrinologie.

Pro každého muže by základním zdrojem informací měl být jeho praktický lékař, který jej zná a může jej orientovat správným směrem.

Jak vypadá vyšetření?

Řez mužskou pánví
Řez mužskou pánví

Především je nutno říci, že vyšetření nejsou nijak bolestivá, muže nečeká nic zlého. Vyšetření vyžaduje dosti času, klidu a soukromí. Je třeba všechny potíže říci úplně, po pravdě, zbytečný ostych nadělá spíše problémy.

Základem je klinické vyšetření pohlavních orgánů a prostaty. Prostatu vyšetřuje lékař prstem v rukavici, zavedeným do konečníku. Aby vyšetření nebolelo, je rukavice namočena do vazeliny, nebo do bezbarvého gelu. Šetrně provedené vyšetření skutečně nebolí. Má-li pacient hemorrhoidy či potíže s konečníkem, měl by na to lékaře před vyšetřením upozornit, lékař může k vyšetření použít znecitlivující gel nebo mast.

Vyšetření hormonálních hladin se provádí ze vzorku krve, odebraného obvyklým způsobem ze žíly na předloktí. Je možné, že lékař bude potřebovat několik vzorků, odebraných v různou denní dobu, v různých časových intervalech. U mužů s onemocněním prostaty, starších 40 let a tam, kde v rodině je příbuzný s onemocněním prostaty, je třeba vyšetření prostatického specifického antigenu. Také vyšetření cukru, cholesterolu a tuků v krvi nalačno je často zapotřebí.

Podle výsledků vyšetření lékař zvažuje eventuální další, cílené vyšetřovací postupy, které jsou v dnešní době většinou ambulantní a nebolestivé. Po ukončení vyšetřování provede zhodnocení výsledků a seznámí pacienta s možnostmi léčby.

Jaké jsou možnosti léčby při nedostatku mužských pohlavních hormonů?

Stejně tak, jako nejsou dva stejní lidé, neexistuje ani univerzální léčebný postup, který by pomohl všem. Léčba je proto individuální, řídí se informacemi, které byly získány při vyšetření. Léčbu je možné rozdělit na dvě základní možnosti:

- léčba příčiny = kauzální léčba
- léčba následků, příznaků = symptomatická léčba

Léčba kauzální je vždy optimální, vede k trvalému či alespoň dlouhodobému zlepšení vlastních funkcí s dobrou perspektivou výsledků do budoucna. Většinou je tato léčba dlouhodobější, souvisí se životosprávou, stavem kardiovaskulárního systému a cévním zásobením varlat, souvisí s celkovým zdravotní stavem pacienta. Není ale obvykle natrvalo, pokud není špatný celkový stav. Protože trvá delší dobu, můžeme ji kombinovat s léčbou symptomatickou, která pomáhá bezprostředně zlepšit potíže, účinkuje rychleji, i když příčinu potíží úplně neřeší. Tam, kde příčina není odstranitelná, je symptomatická léčba někdy jedinou možností.

Účinnou metodou léčby může být dodávání chybějících mužských pohlavních hormonů.

Podávání testosteronu u řady mužů zlepšuje subjektivní potíže, způsobené jeho nedostatkem, a také objektivní stav organizmu postiženého muže. Může předejít řadě komplikací a problémů, které byly popsány v předchozích odstavcích.

Vhodnost hormonální terapie posuzuje odborný lékař, se zvážením všech okolností zdravotního stavu konkrétního pacienta. U nás jsou testosteronové preparáty dostupné ve formě injekcí a tablet. V zahraničí jsou ještě ve formě náplastí, které se lepí na kůži zad, paže nebo šourku, a ve formě podkožních implantátů. Formu, dávkování léku a dobu jeho užívání určí lékař podle výsledků vyšetření a odezvy na léčbu.

Má-li pacient zjištěno zhoubné nádorové onemocnění prostaty nebo prsu, není možné, aby užíval mužské pohlavní hormony.

Pacient, který užívá mužské pohlavní hormony musí počítat s pravidelnými kontrolami hormonálního prostředí (odběry krve) a kontrolami stavu prostaty (vyšetření přes konečník).

Co může pacient a jeho lékař očekávat od léčby?

U mužů s nízkými hladinami testosteronu bylo po léčbě zaznamenáno:

- zlepšení nálady, dobrého pocitu ze života,
- zvýšení psychické a fyzické energie,
- pokles podrážděnosti, zmenšení smutku, pocitů zlosti, únavy, nervozity,
- zlepšení spánku,
- zvýšení chuti do sexuální aktivity,
- snížení odbourávání kostní hmoty, zvýšení hustoty kostní tkáně,
- zvýšení aktivní tělesné svalové hmoty, snížení obsahu tuku v tkáních,
- zvýšení svalové síly (úchop, síla horních a dolních končetin),
- potenciál organizmu, snižující riziko srdečního onemocnění,
- zvýšení sebedůvěry a sebevědomí v zaměstnání,
- zvýšení energie v partnerských, domácích i společenských vztazích,
- zvýšení myšlenkové pohotovosti, koncentrace, zlepšení vizuálně - prostorového vnímání.

Tyto efekty se dostavují obvykle během 3-6 týdnů léčby, u někoho i dříve, někdo vyžaduje léčbu delší, trvající několik měsíců. Substituční léčba (dodávání testosteronu) při nedostatečné funkci vlastní tkáně varlat je obvykle trvalá.

Pro udržení dobrého stavu po léčbě je nutné vyřešení příčin potíží a zdravý životní styl:

- optimální dieta s nízkým obsahem lipidů a cholesterolu: má příznivý vliv na cévy pánve a pohlavních orgánů včetně penisu, i na cévy srdeční a mozkové.
- pravidelná fyzická aktivita: zvyšuje ukládání vápníku do kostí, zvyšuje svalovou sílu a průtok krve pohlavními orgány.
- snížení stresu - "nervů" v pracovním i osobním životě, v zaměstnání, rodinném a partnerském životě.
- snížení příjmu alkoholu na množství nejvíce do 2 - 4 dcl. vína/den nebo 1 - 2 piva denně, podle hodnot jaterních testů, - zanechání či alespoň omezení kouření.

Časté otázky:

Jaký je rozdíl mezi Viagrou (Cialisem, Levitrou), afrodiziaky a testosteronem ?

Viagra, Cialis a Levitra nejsou hormonálními léky, neovlivňují nijak hormonální prostředí. Jejich účinek je zaměřený na svalovinu penisu. Používají se k léčbě poruch erekce. Neovlivňují chuť do sexuální aktivity. Jsou často málo účinné při nedostatku mužských hormonů. Po zlepšení hormonálního stavu se může výrazně zlepšit jejich účinnost.

Afrodiziaka, např. yohimbin, neovlivňují hormonální prostředí. Zvyšují chuť do sexuální aktivity působením na centrální nervový systém, zvyšují jeho citlivost na sexuální podněty. Lze je ve vhodných případech kombinovat s testosteronem, ale jen podle doporučení lékaře.

Afrodiziakům je věnována samostatná kapitola Přírodní léčba.Je možné kombinovat testosteron s jinými léky ?
Nezatěžuje užívání testosteronu játra ?


Moderní léky dodávající testosteron neprocházejí prakticky jaterní tkání, a proto ji nezatěžují. Kombinace s jinými léky musí vždy posoudit zcela individuálně lékař.Je možné užívat testosteron i ve vyšším věku (nad 60 - 70 let)?
Jak je to s užíváním testosteronu v mladém věku ?


Užívání testosteronu ve vyšším věku musí být spojeno s častějšími kontrolami stavu pacienta lékařem a s úpravou dávkování - stejně jako u ostatních léků.

V mladším věku je třeba myslet na plodnost, náhrada vlastního hormonu užíváním léků s obsahem testosteronu tlumí přes regulační centrum v podvěsku mozkovém tvorbu spermií. Uvážení výhod a nevýhod terapie testosteronem u konkrétního pacienta je vždy na odborném lékaři.

Pokud mám nedostatek testosteronu, znamená to, že jsem méně mužem ?

Tento stav se může vyvinout i u velmi maskulinně (mužně) vypadajících mužů.

Nebudu po testosteronu agresivní, nepříjemný ?

V důsledku zneužívání anabolických steroidů sportovci se vytvořilo nepříznivé mínění o testosteronu a jeho užívání ve veřejném mínění. Někdy je zneužívání anabolik (upravených mužských pohlavních hormonů) spojováno s agresivitou a nepříjemným zvýšením sexuální touhy u mužů, kteří je užívají ve vysokých dávkách. Léčebné dávky testosteronu nic takového nezpůsobují, obnova tvorby vlastních hormonů už vůbec ne.

Cílem léčby i podávání testosteronu je obnovení normálních hladin mužských hormonů u těch mužů, kteří mají nedostatek vlastních hormonů, nikoliv dodávání hormonů organizmu "navíc".Byl u mne diagnostikován karcinom (zhoubný nádor) prostaty.
Mohu užívat testosteron ?


Nikoliv. U mužů, u nichž byl diagnostikován karcinom prostaty (zhoubný nádor), může podávání testosteronu podporovat jeho růst. Proto muži s karcinomem prostaty nemohou užívat testosteron.

Mám zvětšenou prostatu (nezhoubné zbytnění).
Mohu užívat testosteron ?


Je-li přítomno nezhoubné zbytnění prostaty při současném snížení hladin vlastních mužských hormonů, spolu s potížemi z nedostatku těchto hormonů, je podávání testosteronu možné při pravidelném sledování velikosti (objemu), celkového stavu prostaty, průtoku moči a PSA (prostatického specifického antigenu).

Otázka:

Proč chtějí být muži i po 40., 50., 60., 70., 80. ... roce svého života v pořádku ? Nejen po stránce sexuální, ale i v dobrém celkovém zdravotním stavu ?

Jistěže kvůli sobě samým, ale hlavně:
kvůli ženám !!!
A ženy - ty mají určitě jiný život vedle elegantního staršího pána, který má ještě "jiskru", než vedle bručouna, mrzouta či nemocného muže.


Proto za vším hledejte ženu... "Cherchez la femme".

© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.