ANDROCARE - Centrum andrologické péče

Léčebné metody a možnosti

Cílem léčení je obnovení nebo dosažení uspokojivého pohlavního života. Jak již bylo výše zmíněno, pro každého muže mohou být cíle trochu jiné, a podobně je tomu i s prostředky, kterými chceme cíle dosáhnout. Vycházíme vždy z objektivního nálezu (výsledků vyšetření), léčebné možnosti se snažíme maximálně přizpůsobit přání pacienta. Léčba má být co nejméně nepříjemná, co nejméně zatěžující, ale dostatečně účinná.

Léčba tabletami

Nejméně nepříjemná je léčba tabletami. Tablety jsou také zpravidla tím prvním, na co se pacient ptá. Polknout tabletku dá totiž nejméně práce, a touha po zázračné pilulce, která by vyřešila veškeré sexuální problémy, trvá od dob prvních alchymistů. Tradiční medicína východních kultur (Indie, Japonsko) zná mnoho receptů, vycházejících hlavně z přírodních rostlinných zdrojů. Některé z nich pomáhají hlavně tím, že pacient věří v jejich účinnost (placebo efekt), jiné obsahují i velmi účinné látky. Základ mnohých z nich patří k látkám omamným a při nesprávném použití mohou být toxické. Hlavní problém spočívá v tom, že jejich výroba není nijak standardizována, a tak člověk, který se rozhodne pro tyto přípravky, vždy riskuje buď neúčinnost, či naopak špatně předpověditelné vedlejší účinky léčby či předávkování.

UPRIMA (apomorphin hydrochlorid SL)

Centrálně působícím lékem, který ovlivňuje vnímání sexuálních podnětů na úrovni mozkových struktur (thalamu a hypothalamu) je apomorfin hydrochlorid (UPRIMA TM) který se podává jako tabletka k rozpuštění pod jazyk. Účinek léku díky rychlé absorpci sliznicí úst je rychlý (do 20 minut). Vždy jsou nutné sexuální smyslové podněty: zrakové, dotykové, citové. Důsledkem působení léku je intenzivnější odpověď na sexuální stimulaci v mozkových centrech, a následně pak i v cévním systému a ve svalovině topořivých tělísek penisu. Nežádoucí účinky, hlavně nucení na zvracení se objevují asi u 7 % pacientů. Účinnost Uprimy je velmi individuální, je účinná asi u 17 - 20 % pacientů. Opatrnosti je třeba u pacientů užívající jiné léky, ovlivňující centrální nervový systém (při Parkinsonově nemoci, při depresích) a u pacientů s nestabilním onemocněním srdce a cév.

  VIAGRA (sildenafil)
  CIALIS (tadalafil)
  LEVITRA (vardenafil)

Tyto léky patří do jedné skupiny způsobem svého účinku, nejsou však to samé v jiném balení. Odlišnosti umožňují, aby si každý vybral ten lék, který mu nejvíce vyhovuje.

V březnu roku 1998 byl americkým Federálním úřadem pro léčiva (FDA) registrován lék, od nějž si pacienti slibovali, že se svými účinky přiblíží "zázračné pilulce" o které se psalo v románech. Lék se jmenoval Viagra. Během pěti měsíců bylo jen v USA předepsáno 3,5 milionu receptů na tento nový lék, a zprávy o jeho velmi dobrém účinku na erekci. Objevily se i případy závažných vedlejších účinků. Viagru chtěl zkusit každý, kdo měl nějaké problémy s erekcí nebo byl jen zvědavý na nový lék. Pro média (hlavně pro tisk a televizi) se stala VIAGRA velmi vděčným tématem, zvyšujícím jejich prodejnost a sledovanost.

V evropských zemích, kde Viagra nebyla dosud registrována, nastoupil černý trh, kde se prodávaly často falzifikáty léku. Byla publikována řada nesprávných, zavádějících informací.

Sexuální potíže a jejich medicínská i nemedicínská léčba jsou mediálně velmi sledovanou, citlivou stránkou lidského života. Komerční, "rekreační" pojetí sexu hlavně bulvárních médií nemá nic společného s léčbou zdravotních problémů. Lidé s těmito problémy i nové léky si zaslouží seriózní přístup.

Jak účinkují VIAGRA, CIALIS a LEVITRA ?

Všechny tyto léky zabraňují odbourávání (metabolizmu) látky, která je bezprostředně odpovědná za udržení krve v komůrkách topořivé svaloviny penisu. Tato látka se jmenuje cyklický guanozinmonofosfát (cGMP) a vzniká ve svalové tkáni penisu. Je to konečný článek řetězce podnětů, vedených do penisu nervovými vlákny. Tento konečný podnět je odbouráván enzymem fosfodiesterázou číslo 5 (PDE5). Tento "odstraňovač" cGMP je tlumen výše zmíněnými léky. Proto se nazývají souhrnně inhibitory PDE5.

Proč takové komplikované vysvětlování ?

Před polknutím tablety je užitečné pochopit princip jejího účinku. Lék sám o sobě totiž erekci nevyvolává. Správné použití léku podstatně zlepšuje jeho účinek. Je proto dobré vědět, co lze od léku očekávat. To, že působí na svalové buňky penisu říká, že lék nemá vliv na chuť do pohlavního styku (libido), nezmění prožitek pohlavního styku, nezlepší orgazmus a neoddálí výron semene. Není tedy afrodiziakem, neučiní z člověka s poklidným stylem sexuálního života Giacoma Casanovu.

Lék může zvýšit schopnost svalových buněk topořivých těles udržet uvnitř krev, a tím udržet dostatečně tvrdou erekci. Potřebuje k tomu však dostatečně silný a dostatečně dlouhou dobu trvající sexuální podnět, který putuje po nervových vláknech z centra sexuálního a milostného života, tedy z mozku. Někteří vědci proto říkají, že hlavním sexuálním orgánem člověka je mozek. Pokud se týká řízení sexuálních funkcí a vnímání sexuálních podnětů, tak mají v podstatě pravdu. V mozku se setkávají podněty hormonální, zrakové, hmatové, čichové a citové. Je třeba vědět, že pohlavní styk s léky na podporu erekce není možné chápat jako "sex na objednávku". Kultivace sexuálního života hraje důležitou úlohu, sexuální aktivita je součástí kultury člověka, neboť člověk není zvíře.

Léky se užívají půl hodiny až hodinu před stykem. Pomáhají u 40 až 80 % mužů, podle příčiny poruch erekce. Jako u všech účinných léků, je nutno vědět o možnosti nežádoucích účinků, které se objevují u 3 až 15 % pacientů. Je zde nebezpečí smrtící srdeční a cévní příhody při nesprávné kombinaci s léky, které užívají lidé s nemocným srdcem a to hlavně s léky, obsahujícími nitroglycerin. Tato kombinace je skutečně nepřípustná, a je třeba vyloučit i náhodné současné podání těchto dvou léků (třeba záměnou s léky někoho jiného). Také při onemocnění oční sítnice, tzv. retinitis pigmentosa, nemají být léky podávány.

Další vedlejší účinky léku již nejsou tak závažné, ale mohou nedostatečně poučené pacienty polekat: patří sem bolesti hlavy, pocit návalu horka do hlavy a ucpaného nosu, změny barevného spektra vidění s posunem k modré barvě (Viagra, Levitra) bolesti v zádech a žaludeční potíže.

Před rozhodnutím o léčbě a prvním podáním léku bylo Evropskou společností pro výzkum sexuality a impotence (ESSIR) v roce 1999 doporučeno základní tzv. screeningové vyšetření. Vyšetření nevyžaduje žádné komplikované a bolestivé procedury, pouze čas, který se určitě pacientovi i lékaři vyplatí. Spolu s lékařem, zkušeným v léčbě těchto potíží, je nutno zjistit, zda problémy s erekcí nejsou důsledkem závažných onemocnění penisu, prostaty, varlat, cévní a nervové soustavy. Při nálezech, které ukazují na nutnost podrobnějších vyšetření se pak již vyšetřuje cíleně.

Prodělaná onemocnění a léky, které pacient užíval v minulosti a užívá nyní, jsou v souvislosti s podáváním těchto léků velmi důležité.

Sexuální styk není jen erekce, je také třeba věnovat pozornost partnerskému vztahu, technice styku a partnerce. Spolupráce s partnerkou znamená vždy dobrou perspektivu při léčbě těchto potíží. Objevila se i možnost podání VIAGRY ženám, u nichž jsou sexuální problémy spojeny s nedostatečným prokrvením pohlavních orgánů a snížením vlhkosti při styku. Oficiálně však tyto léky pro ženy zatím určeny nejsou.

V souvislosti s touto skupinou léků se v tisku objevila také myšlenka na použití léku u zdravých lidí, kteří by si tak chtěli prodloužit potěšení ze sexuálního styku. U zdravých lidí tyto léky erekci nijak neprodlužují, protože neoddalují ejakulaci. Po ejakulaci nastává u všech mužů tzv. refrakterní fáze, kdy muž nereaguje na další sexuální a erotické podněty. Tyto podněty – hlavně dotykové v oblasti žaludu penisu - někdy mohou být po ejakulaci pociťovány i jako nepříjemné. Účinek VIAGRY, CIALISU a LEVITRY je závislý na "vnitřních" nervových signálech z mozku - tedy i na pocitech vyvolaných dotyky žaludu.

Určitý pozitivní efekt byl zjištěn při zkrácení periody latence - tj. doby erotické a sexuální stimulace, nutné k nástupu erekce. Vzhledem k tomu, že u některých lidí mohou mít tyto léky vedlejší nežádoucí účinky, není možné je doporučit ke "zlepšování sexuální kondice" zdravých lidí.

Jak se liší Viagra, Cialis a Levitra ?

Účinkují na stejném principu. Vedlejší účinky jsou také podobné. Stejné je to i s kontraindikacemi: kdo je ze zdravotních důvodů nesmí užívat.

Jaký je mezi nimi tedy rozdíl?

Viagra je nejdéle používaným lékem z této skupiny, u nás se používá od roku 1999, v USA o rok déle. Účinkuje asi 4 až 5 hodin, účinek nastupuje po jídle později než při prázdném žaludku. Nalačno se účinek projeví asi do půl hodiny, po jídle asi za hodinu. Lék je nejdéle známý, ale zkušenosti s užíváním v praxi jsou dostatečné i u ostatních dvou léků.

Viagra (a také Levitra) jsou vhodné pro muže, kteří dovedou odhadnout, že asi do čtyř hodin po spolknutí tablety dojde k sexuálnímu styku. Pokud je někdo užívá a vyhovuje mu, nemusí léky měnit. Viagra se vyrábí v tabletách o 25, 50 a 100 miligramech. Cialis se v České republice používá od jara roku 2003. Účinkuje po dobu 24 - 36 hodin. Nezáleží příliš na tom, jestli se polkne nalačno či po jídle, účinek nastupuje obvykle po půl hodině až po hodině. Cialis je vhodný hlavně tam, kde muž nemůže dobře odhadnout, jestli ke styku dojde za jednu hodinu, za čtyři hodiny nebo později (večer nebo ráno).

Sexuální styk se nemusí tak přesně časově "naplánovat". Také se delší doby účinku dá využít k opakování styku – třeba večer a ještě ráno. V Americe se Cialisu někdy říká víkendová tabletka. Není po něm tzv. "modré vidění" - krátkodobá změna barevného spektra zraku. Vyrábí se tablety o 10 a 20 miligramech.

Levitra je nejnovější z těchto tří léků. U nás je dostupná od září roku 2003, praktické zkušenosti s lékem jsou již dostatečné. Lék má dobu účinnosti 4 až 5 hodin. Pokud se spolkne nalačno, je účinek relativně rychlý – nastupuje asi za půl hodiny, po tučnějším jídle je nástup účinku pomalejší, asi za hodinu. Ve srovnání s VIAGROU a CIALISEM působí na tkáň penisu v laboratorních podmínkách nejúčinněji, což se projevuje v dávkování - vyrábí se tablety o 5, 10 a 20 miligramech.

Vedlejší účinky a kontraindikace Viagry, Cialisu a Levitry :

Podrobné odborné informace určené pro lékaře obsahují tzv. Souhrny údajů o přípravku, které u nás schvaluje Státní ústav pro kontrolu léčiv (v USA Federal Drug Administration). Všechny tyto léky jsou na recept, není možné je v lékárně koupit jako třeba vitaminy. Důvodů proto je několik, hlavní jsou kontraindikace - tj. onemocnění, při kterých se tyto léky nesmí užívat, a pak vedlejší účinky těchto léků.

Vedlejší účinky jsou způsobeny hlavně překrvením v jiných místech, než v penisu. Nejsou příliš časté a neohrožují život a zdraví pacienta. Mohou být však někdy nepříjemné. Nejčastější jsou bolest hlavy a návaly krve do hlavy (objevují se u 12 - 16 % pacientů), žaludeční potíže (4 – 12% pacientů), pocit ucpaného nosu (asi 4 % pacientů). Někteří pacienti pociťují bolesti zad a kloubů (asi 6 %). U Viagry a Levitry bylo pozorováno tzv. "modravé vidění" - asi u 2 - 3 % pacientů.

Aby se vedlejší účinky projevovaly nejméně často, nesmí se tabletka vzít častěji než jednou za 24 hodin a neměla by se půlit. Pokud se tableta rozpůlí, tak v místě rozlomení chybí ochranný obal, který má důležitou funkci - reguluje uvolňování účinné látky z tabletky.

Kombinace s některými léky (hlavně při onemocnění srdce, cév a vysokém tlaku krve) může dělat problémy. Proto u každého člověka musí rozhodnout lékař, který má s těmito léky zkušenost, jestli je pro něj některý z výše uvedených léků vhodný. Stejné je to při onemocněních ledvin, jater a oční sítnice.

Pokud by někdo kamarádovi nabídl "pomoc v nouzi" ze svých zásob (jak se občas děje) bez lékařského vyšetření, mohl by mu prokázat službu vpravdě medvědí. Jsou totiž lidé, kteří tyto léky užívat vůbec nemohou, i když mají potíže s erekcí.

Kteří to jsou?

- lidé s těžkým celkovým onemocněním - hlavně srdce a cév, pro které je sexuální aktivita příliš zatěžující. Příkladem může být člověk, který před necelými šesti měsíci prodělal infarkt nebo mozkovou mrtvici. Po závažném onemocnění srdce se tyto léky nesmí podávat nejméně půl roku.

- lidé, kteří užívají nitroglycerin nebo podobně účinkující léky na srdce. Tato kombinace by mohla výrazně ohrozit pacientův zdravotní stav i život.

- lidé, kteří mají výrazné poklesy krevního tlaku, zúžení aorty (srdečnice) a onemocnění srdečního svalu.

U lidí, kteří trpí vážným onemocněním jater, ledvin, mozku a nervové soustavy, nebo kteří užívají některé léky proti infekcím (antibiotika) musí lékař pečlivě zvážit, zda mohou výše zmíněné léky užívat, a v jakých dávkách.

Tyto léky nezpůsobují erekci po samotném spolknutí tabletky!

Aby se mohl projevit jejich účinek, je nutná sexuální stimulace - zrakové, dotykové, sluchové i čichové a citové podněty. Pak teprve může být erekce tvrdší. Po ejakulaci (výronu semene) erekce normálně odezní.

Nyní informace o účinnosti těchto léků:

Jako všechny léky na světě u někoho účinkují lépe, u někoho méně. Udávají se vždy statistické údaje, ale jeden člověk nikdy není "statistický". Proto tentýž lék někomu pomůže hodně, někomu jinému málo, jinému nepomůže vůbec a dalšímu z něj není dobře. Proto si také nemají "na sobě vyzkoušené" léky lidé navzájem "půjčovat", protože každý člověk je jiný. Žádné léky na světě nejsou zázračné. Lékaři i pacienti chtějí, aby především neuškodily, a aby co nejvíce pomohly.

Protože nic lepšího než statistické údaje nemáme,uvádí se tyto údaje o účinnosti:

Viagra: účinnost od 43 % - např. po velké operaci pánve - do 84 % - psychicky podmíněná porucha erekce.
Cialis: 72 % - 86 % podle stupně závažnosti tělesného postižení pacienta.
Levitra: 64 - 75 % při postižení tělesném, 77 - 87 % při psychicky podmíněné poruše.

Velmi důležité je říci, že tyto léky pomáhají jen po určitou dobu (u každého z nich je jiná, jak bylo uvedeno výše). Po uplynutí této doby se stav opět navrací zpět. Ovlivňují na určitou dobu příznaky (poruchu erekce), ale ne příčiny této poruchy.

Léčbou příčin – tzv. kauzální léčbou se zabývají odborní lékaři. Léčba příčin obvykle trvá delší dobu. Má ale dlouhodobý či trvalý účinek. U většiny pacientů je snaha medicíny o obnovu normálních sexuálních funkcí úspěšná. Mluvíme pak o restituci sexuálního života. Jak je vidět, nemusí se pojem restituce týkat jen majetku.

Když je zmínka o ekonomických záležitostech, je třeba zmínit i cenu léků. Orientační střední ceny (v každé lékárně mohou být trochu jiné) jsou asi 350,- Kč za jednu tabletku Viagry, Cialisu či Levitry.

Někteří pacienti se stydí přijít k lékaři se sexuálními potížemi a bojí se užívat léky zlepšující sexuální funkce. Věří řadě "zaručených" nesprávných informací.

Pokud jsou léky na poruchu sexuálních funkcí správně předepsány a správně užívány, jsou bezpečné a není nutné se jich bát.

To se týká nehormonálních i hormonálních léků.
 

Plastická indurace penisu

U některých mužů mohou být potíže s erekcí spojeny s ohýbáním penisu k jedné straně, nahoru nebo dolů. Současně bývá cítit bolestivost v topořivých tělískách při erekci, v penisu si muž nahmatá citlivé ložisko tužší konzistence a někdy se vyvíjí deformace tvaru penisu. Poprvé popsal tuto nemoc francouzský lékař Francois de la Peyronie, proto se jmenuje podle něj – Peyronieho choroba.

Vše je způsobeno ukládáním vaziva do svalové tkáně penisu a do vazivové stěny topořivých tělísek. Probíhá zde neinfekční zánětlivý proces na autoimunním podkladě – podobně jako např. u alergie. Citlivé místo ve svalovině topořivých tělísek se postupně ohraničuje, tuhne, a tím omezuje možnosti okolní svaloviny při plnění krví. Část svaloviny je nahrazena vazivem. To přispívá k potížím s erekcí. Vazivové ložisko může také omezovat přítok krve. Pokud postihuje vazivovou stěnu tělíska, může zaškrcovat část obvodu penisu – pak vzniká deformace, která se nazývá "hourglass" – podle tvaru přesýpacích hodin. Za vazivovým ložiskem se tělíska mohou při erekci špatně plnit krví napravo i nalevo, a pak vzniká deformace typu "bottleneck" - podle tvaru hrdla láhve.

Pokud vazivové změny trvají delší dobu, mohou postihnout i několik centimetrů délky penisu. Může se v nich ukládat vápník, a pak jsou na pohmat tvrdé jako kost. Potíže a ložiskové změny se často pomalu vyvíjí řadu měsíců nebo i let. Nejde o nádorové postižení, není nutno se tedy bát o život. Postižení sexuálních funkcí může být ale výrazné. Léčba je dlouhodobá, vyžaduje trpělivost a málokdy se ložisko podaří úplně odstranit. Většinou je úspěchem to, že vazivové ložisko přestane bolet, zmenší se, nezhoršuje již schopnost erekce a zahnutí penisu již nepůsobí potíže při sexuálním styku.

Léčba je podobně jako u léčby poruch erekce tabletami, v injekcích, nebo operační. Spektrum léků je jiné než u poruch erekce, léky ovlivňují většinou imunitní procesy ve tkáni. Léčba rázovými vlnami (fyzikální léčba používaná původně k odstraňování močových kamenů) se příliš neosvědčila.

Léky je třeba volit uvážlivě, podle toho, jaké potíže převažují, které chceme vyřešit nejdříve, a podle toho, jakou máme perspektivu vývoje onemocnění a konečný cíl léčení. Protože někdo víc trpí bolestí, někoho trápí více nedostatečná erekce a někoho zakřivení, které neumožňuje zavést penis do pochvy, musí lékař vyslechnout trpělivě pacienta a podle objektivního nálezu a možností léčby navrhnout optimální léčebný postup.

© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.