ANDROCARE - Centrum andrologické péče

Mladý muž: obřízka a další operace penisu, operace prodlužující penis

Mladí muži nemají někdy lehký život. Hormonální hladiny stoupají, dostavují se změny tělesné i psychické a někdy mládenci neví, jak se s nimi vyrovnat.

"Denní údržba" pohlavních orgánů je důležitá pro zdraví. Pravidelná denní hygiena penisu a šourku jemným, nedráždivým mýdlem a teplou vodou, vhodné netísnící, ale elastické prádlo, které zespodu poskytuje podporu pohlavním orgánům, možnost přiměřené nerušené sexuální aktivity (i autostimulační), ochrana před infekcemi při začátku sexuálního života (prezervativ) – to jsou základní kameny "mužské pevnosti" v dospívání. Během dětství a dospívání by se měli mladí muži naučit pečovat o své pohlavní orgány, neobvyklé změny by měli včas zaznamenat a nebát se s nimi přihlásit u lékaře.

Základem je "samovyšetření" při denní hygieně – prohlédnutí penisu, přetáhnutí předkožky za žalud (není –li muž po obřízce), pečlivé umytí a pečlivé opláchnutí penisu i šourku. Objem, citlivost varlat a okolních útvarů v šourku by se měli muži naučit "poznávat" – měli by vědět, že kolem varlete jsou cévy a chámovod. Zezadu a na horním pólu varlete je hmatné nadvarle, povrch varlete a nadvarlete je hladký, bez nerovností, bez necitlivých hrudek, s typickým pocitem při tlaku. Tlak se nesmí přehánět, varlata jsou citlivá – proto se před prudkými pohyby chrání přiměřeně elastickým prádlem. Prádlo má umožňovat termoregulaci a dýchání kůže. Trendy "jedině slipy" a "správný chlap nosí trenýrky, hlavně boxerské" neplatí. Prádlo má být pohodlné, penis a šourek v něm nemá volně "plandat" ani nesmí být "připlácnutý" do třísel nebo do rozkroku.

Pokud se objeví výtok z močové trubice, zarudnutí žaludu nebo penisu, bouličky na varleti nebo v jeho okolí, či jiné podezřelé změny, je lépe jít k lékaři co nejdřív. Čím dřív se začne problém řešit, tím dříve se ho muž zbaví. Potíže s pohlavními orgány se nevyhýbají žádnému věku. Potíže s močením patří sice do trochu jiné oblasti, často ovlivňují pohlavní funkce, protože močová trubice končící na vrcholu žaludu je místem spojení močových a pohlavních orgánů.

Naše téma jsou funkce pohlavní, tj. sexuální a reprodukční (plodnost).

 

Obřízka a další operace penisu


Do odborné, andrologické i urologické a chirurgické ordinace přichází dosti velký počet mužů, kteří mají potíže s předkožkou. U řady z nich je doporučena obřízka jako řešení jejich potíží. Přichází s problémy, které ovlivňují jejich sexuální život, u některých mužů jsou současně problémy s močením a s opakovanými infekcemi předkožky.

Zúžená předkožka - fimóza, česky starším názvem "kukla" může vyvolávat různé potíže v různém věku. Pokud je výrazná již při narození, může způsobovat částečnou či úplnou překážku odtoku moči z močové trubice, byla popisována i selhání ledvin v důsledku obstrukce odtoku moči při fimóze. Zde je nutno řešit problém okamžitě uvolněním předkožky u novorozeného chlapce. U starších chlapců a mužů dochází při zúžení předkožky často k infekcím. Předkožka vytváří skutečně "kuklu" na žaludu penisu, podobnou kukle lupičů nebo příslušníků zvláštních jednotek. Otvor v kukle může být tak malý, že neumožňuje přetáhnutí předkožky za okraj žaludu. V rýze mezi okrajem ("korunou") žaludu a tělem penisu se pak hromadí maz, který má být odstraňován při pravidelné denní hygieně. Snadno dojde k infekci kvasinkami, bakteriemi či obojím a k velmi bolestivému zánětu, který při zúžené předkožce lze jen těžko vyléčit bez operačního řešení.

Doposud jsme se zmiňovali o tzv. absolutní fimóze, kdy předkožka nejde nikdy přetáhnout přes okraj žaludu. Existuje také fimóza relativní, kdy v klidu je možné přetáhnout předkožku dobře, nejsou potíže s udržováním hygieny, s infekcí ani s močením. Při erekci, kdy dojde ke zvětšení žaludu, však předkožku přetáhnout nelze, při snaze o přetáhnutím silou nebo při sexuálním styku v předkožce vznikají bolestivé trhliny. Pokud se přetažení silou podaří, hrozí parafimóza. Parafimóza je stav, kdy je zúžená předkožka přetažena za okraj žaludu, zde zaškrcuje penis a nejde přetáhnout dopředu. Stav lze přirovnat k příliš malému prstenu navlečenému za kloub silného prstu. Žalud otéká, silně bolí, močení činí potíže, při výrazném zaškrcení hrozí porucha přítoku krve a poškození tkáně žaludu nedokrevností (ischémií), která může vést při zanedbání až ke sněti (gangréně) žaludu. Tomuto stavu je nejlépe předcházet včasným ošetřením zúžené předkožky. Pokud se již dostaví, je třeba jej co nejdříve řešit - buď repozicí (zpětným přetažením přes okraj žaludu) nebo operačně - protětím škrtícího prstence či lépe obřízkou.

Při relativní fimóze mohou převládat potíže při sexuálním styku. Pokud vznikají na okraji předkožky opakovaně drobné trhlinky, dochází k jizvení okraje předkožky, dalšímu zužování a stav se zhoršuje. Podobné potíže se týkají uzdičky - kožní řasy, která ze spodní strany penisu vybíhá z předkožky k vrcholu žaludu. Může být zkrácena již vrozeně, nebo ji zkracují drobné trhlinky, které vznikají při sexuálním styku a hojí se jizvami. Někdy může být krátká uzdička příčinou předčasného výronu spermatu, neboť sklání nejcitlivější část - vrchol žaludu do příliš těsného kontaktu se sliznicí pochvy při styku. Potíže s předkožkou a s uzdičkou mohou být současně, či zvlášť, samostatně.

Problémy s zúženou předkožkou či zkrácenou uzdičkou se většinou musí řešit operačně. Mastičky a krémy většinou pomáhají málo a jen dočasně. Obřízka je operace, kdy se odstraňuje část předkožky, nebo předkožka celá. Je třeba odlišit obřízku rituální, prováděnou proto, že tak nařizuje určité náboženství (judaismus, islám), obřízku prováděnou ze zdravotních důvodů (infekce, bolestivost, parafimóza), obřízku prováděnou "preventivně" u malých chlapců jako prevence problémů v dospělosti (časté v USA) a obřízku prováděnou pro problémy se sexuálnímu funkcemi. Součástí operace či samostatnou operací je plastika uzdičky (frenuloplastika). U některých mužů se výše zmíněné faktory kombinují. U všech operací penisu (tedy i u obřízky) by mělo být důležité hledisko estetické. U řady mužů vzniká po nedobře zhojených či neesteticky provedených operacích pocit méněcennosti, který se projevuje problémy v navazování partnerských a sexuálních vztahů. Penis sice není nos, který každý vidí, ale obvykle jej vidí partnerka, na které muži záleží. Plastická a estetická hlediska při provádění obřízky ze zdravotních důvodů by proto neměla být opomínána. Obřízku lze provést kompletně (odstranění celé předkožky) nebo částečně (odstranění jen té části předkožky, která je zúžená). Kompletní obřízka má výhody v tom, že se již problémy s předkožkou nemohou opakovat, neboť byla odstraněna. Někteří muži však jsou raději, když jim část předkožky zůstává. V naší populaci je většina mužů bez obřízky, a někteří muži mohou mít psychické problémy např. při společném sprchování v mužském kolektivu (kupř. po sportu, v sauně apod.). Zda je vhodné provést úplnou nebo částečnou obřízku, jaký typ operace bude proveden, zda bude současně provedena plastika uzdičky, zda je vhodné operaci provést v místím znecitlivění či v celkové narkóze - tyto věci rozhoduje odborný lékař při vyšetření pacienta. Měl by brát v úvahu i přání pacienta, jeho představu o výsledném stavu a důležité je nezapomenout na sexuální funkce. Operaci je možné provést řadou postupů, které modifikují různým způsobem odstranění předkožky (či její části) a poté obnovení návaznosti okrajů řezu na kůži penisu, případně zbývající části předkožky a uzdičky. Operaci je možné provést ve svodné anestezii (podobně jako operace zubu) u některých mužů i ambulantně. Někdy je nutné provést operaci v celkové narkóze. Je třeba říci, že většina mužů dává celkové narkóze přednost. Je možné dne využít všech možností speciálních atraumatických (tkáň neporaňujících) návleků vstřebatelných syntetických vláken s pevně připojenými jemnými jehlami, které se vyrábí zejména v USA.

Je zde možné využít některých typů stehů používaných v estetické a plastické chirurgii, které nesou podstatně menší riziko jizvení tkáně.

Základní ošetření z hlediska zdravotního poskytují urologická a chirurgická pracoviště v celé republice, ošetření hradí zdravotní pojišťovny. Pokud někdo potřebuje nebo si přeje ošetření náročnějšími postupy zejména ze sexuálního a estetického hlediska, poskytnou mu je specializovaná pracoviště. Náklady pak pacient hradí sám, včetně nákladů spojených s narkózou a případným pobytem na lůžku. Náklady určuje postup, který zvolí pacient spolu s vyšetřujícím lékařem při vyšetření. Pohybují se v desetitisících Kč, přibližují se nákladům v zemích západní Evropy, obvykle jsou ale podstatně nižší než v USA. S náklady musí být pacient seznámen předem. Obřízka nesnižuje možnost nákazy sexuálně přenosnými chorobami, včetně HIV (AIDS). Sexuální "výkonnost" může být ovlivněna pozitivně. Pod pojmem sexuální "výkonnost" u muže si obvykle lidé představí buď dlouhou dobu sexuálního styku, nebo možnost častého opakování styku. Delší doba od zavedení penisu do pochvy do výronu spermatu je dána snížením citlivosti penisu na dotyky. Žalud penisu je po obřízce vystaven dotykům prádla, zpočátku bývá citlivý, později se citlivost sníží. U řady mužů je to pociťováno jako výhoda. Schopnost opakovat styk se obřízkou nezvyšuje.

Sexuální aktivita po operaci je možná po zhojení, obvykle 6 až 8 týdnů po operaci. U některých mužů se hojí rána rychleji, jindy (třeba u diabetiků) pomaleji. Obřízku lze provést v jakémkoli věku, je-li zapotřebí. Záleží spíše na celkovém stavu - u velmi malých dětí je každá operace značnou zátěží. Obřízka se nemá provádět tehdy, není-li ústí močové trubice na konci penisu. Vrozená vývojová vada, kdy močová trubice ústí dříve, než dospěje k vrcholu penisu, se dá operačně řešit pomocí přenosu části předkožky, z které se "ušije" chybějící úsek močové trubice. Po obřízce k této plastice často chybí materiál.

 

Prodloužení penisu, plastické operace pohlavních orgánů


Operace penisu, které mají za účel penis prodloužit, zvětšit jeho průměr nebo obojí najednou, se provádí ze dvou hlavních důvodů:

1. vrozená vývojová vada - mikropenis. Jde o stav, kdy penis je tak malý, že neumožňuje sexuální a reprodukční aktivitu muže. Většinou se uvádí hraniční délka penisu 25 mm (v klidovém stavu).

2. subjektivní pocit nedostatečné velikosti penisu. Jde o stav, kdy muž je přesvědčen o tom, že velikost jeho penisu je nedostatečná a očekává, že po operaci toto přesvědčení zmizí. Zde jsou hranice "dostatečnosti" velmi subjektivní, záleží na dosavadních sexuálních zkušenostech, stupni informovanosti muže a stupni jeho psychosexuálního vývoje.

Třetí, zcela nemedicinskou skupinou jsou muži, kteří chtějí zvětšit penis za účelem výdělečným, aby s "nadprůměrně" velkým orgánem mohli hledat uplatnění v produkci erotických a sexuálních videozáznamů.

Z pohledu lékaře jde o operaci, která významně ovlivňuje psychický, sexuální a partnerský život muže, proto rozhodnutí k této operaci musí předcházet podrobné vyšetření tělesného i psychosexuálního stavu muže. Je nezbytné opakovaně a podrobně vysvětlit reálné možnosti operačního výkonu, zvážit možnosti různých typů operací a přizpůsobit postup konkrétnímu pacientovi.

Při zvětšení penisu musí být zachována schopnost erekce, normální močení a operace musí splňovat i estetická kriteria.

Operace prodlužující volnou část penisu:

- skutečné prodloužení:

a) implantování části žeberní chrupavky mezi konec topořivých těles a žalud penisu.

Topořivá tělesa se neotevírají, jejich tkáň není operací postižena. Žeberní chrupavka se odebírá z řezu na hrudníku, přenáší se na konec penisu mezi topořivé tělísko a žalud.

b) implantace expandovatelné (prodlužující) protézy dovnitř topořivých tělísek penisu.

Tzv. Subriniho protéza je dlouhý silikonový válec, který je operačně umístěn uvnitř topořivého tělíska. U konce má expandovatelnou část, kterou je možné přirovnat k měchu tahací harmoniky. Ve stěně protézy je speciálně upravené místo pro vpichy injekční jehlou, kterou lze do protézy injekcí přes kůži vstřikovat fyziologický roztok, a pomalu (během několika měsíců) tak prodloužit topořivé tělísko.

Penis má dvě topořivá tělíska, je tedy nutná implantace dvou protéz. Tkáň uvnitř tělísek je operací nevratně porušena. Při nadměrném tlaku špičky protézy na stěnu topořivého tělíska může dojít k protruzi - protrhnutí tkáně a vysunutí protézy pod kůži nebo přes žalud. Jizvu je možné dobře kosmeticky skrýt v řasách předkožky či přední části šourku.

- relativní prodloužení:

zde nejde o prodloužení topořivých tělísek, ale o jejich uvolnění od pánevních kostí a vysunutí více kupředu. Lze to provést z řezu nad penisem, který je veden ve tvaru obráceného V. Z tohoto řezu je možné uvolnit závěsný vaz penisu, poté topořivá tělíska povytáhnout kupředu, odstranit tukový polštář z podkoží nad penisem, posunout kůži a stehem upravit operační ránu ve tvaru obráceného Y. Penis pak odstupuje níže, při erekci nesměřuje vzhůru, ale kupředu a někdy spíše dolů, posunutím kupředu a vytvořením prostoru po odstranění tuku z pubické oblasti nad penisem dojde k relativnímu prodloužení penisu. Pokud má muž více tuku v dané oblasti a nechce uvolnit závěsný vaz (to je spojeno s volnějším ukotvením penisu k pánvi, které nemusí být ku prospěchu), lze provést jen V-Y plastiku s odstraněním tuku. Jizva je kosmeticky skryta v ochlupení pubické oblasti. Tyto základní typy operací je možné modifikovat dle stavu a potřeb pacienta, je možné postupy i kombinovat.

Problémy nejsou s technickou stránkou operace, ale s očekáváním pacienta. Je to velmi podobné estetické chirurgii obličeje, před operací je nutné zjistit (a pacient si to musí uvědomit), zda operací skutečně odstraníme příčinu jeho problému, zda nejde ve skutečnosti o problém v partnerském, sexuálním životě, o "zástupný" problém, kdy se pacient operací snaží řešit např. nezdary ve svém sexuálním životě. Prodloužení penisu nikomu uspokojení v sexuálním životě nezaručí. Po operaci pak může přijít nenaplnění očekávání a zklamání.

Možnosti prodloužení penisu (skutečné či relativní) se pohybují v délce od 7 do 47 mm. Pokud má někdo vrozenou vývojovou vadu, a penis je po operaci větší o 100 % (tj. z 25 mm se dosáhne prodloužení na 50 mm), může to pro něj být významný úspěch umožňující sexuální život. Pokud má někdo penis délky 70 mm a po operaci 95 mm, nemusí operace splnit očekávání. Přitom prodloužení v délce milimetrů je v obou případech stejné.

Délka penisu je z hlediska sexuálního života jen jednou z mnoha důležitých věcí. Neméně je důležitá šířka penisu. Pro sexuální vnímavost u ženy je šířka (obvod) penisu někdy podstatně důležitější než jeho délka. Soulad mezi partnery musí být nejen v oblasti citové, ale i v oblasti tělesné. Pokud jsou výrazné rozdíly - velký penis, užší pochva či naopak - menší penis a prostornější pochva, nelze zpravidla problém řešit operačně, lidské tělo nejde "přešívat" jako šaty u krejčího.

Existují také operace rozšiřující penis. Princip je ve vstřikování tuku, odebraného z podkoží na břiše či na hýždích, do podkoží penisu. Dojde k rozšíření penisu, po určité době se však část tuku vstřebá a obvod penisu opět o něco klesne. Problém bývá s tím, že vstřebávání nebývá rovnoměrné, a na penisu mohou vznikat neestetické nerovnosti.

V České republice mohou provádět operace všechna pracoviště, která se zabývají operacemi pohlavních orgánů a mají s řešením těchto problémů zkušenosti. Operační výkony většinou nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního financování (kromě operací některých vrozených vad). Náklady spojené s operací jsou při použití stejných technologií a materiálů podobné jako jinde ve světě. Délka operace závisí na složitosti a typu operačního výkonu, stejně je tomu i u doby hospitalizace, rekonvalescence a možností opětovného zahájení sexuální aktivity.

Existují i pokusy o prodloužení penisu pomocí extenzí - zjednodušeně řečeno "natahovacích přístrojů". Princip je podobný, jako kdyby člověk chtěl dosáhnout vyšší tělesné výšky tím, že se pověsí za ruce na hrazdu a na nohy si nechá přivázat závaží. Podobný je také efekt. Některé extenzní přístroje na penis mohou být nebezpečné, mohou poškodit tkáň penisu. Pomocí léků penis prodloužit či zvětšit není možné. Reklamy na tyto přípravky jsou zavádějící a klamné.

Závěrem: operační prodloužení penisu je možné. Doporučujeme jej pacientům velmi zřídka, u většiny lidí, kteří přichází s žádostí o tuto operaci není operace řešením jejich skutečného problému. "Komerční" zvětšování penisu není z medicínského hlediska etické.

Mediálně vděčnou problematiku zvětšování penisu je nutno oddělit od estetické operativy pohlavních orgánů, kdy určitý vrozený či získaný handicap může velmi komplikovat partnerský a sexuální život - u žen i u mužů.

V rámci možností moderní medicíny se zabýváme estetickou chirurgií operačních orgánů, která pomáhá lidem k normálnímu, spokojenému sexuálnímu životu.

Následující kapitoly by měly poskytnout informace a pomoci lidem při řešení potíží sexuálního života. V novinách, časopisech a v různých reklamách se čtenář může dozvědět mnoho informací. Jsou však často trochu jednostranné. Sexuální problémy jsou věc choulostivá. Jak vím ze své lékařské praxe, stojí to často hodně odvahy, aby člověk překonal zábrany, ostych a řekl sám sobě, že potřebuje pomoc. Lidé shání informace z různých zdrojů, někdy jsou z toho množství a rozmanitosti trochu zmatení. Například na internetu můžeme třeba najít množství reklam na zcela "zaručené" přípravky ku zlepšení špatné erekce, na podporu sexuálních funkcí, reklamy na operace zvětšující penis, na přípravky podporující růst prsů atakdále...

Chtěli bychom Vám poskytnout možnost získat srozumitelné, objektivní a medicínsky podložené informace, podle kterých se budete moci sami rozhodnout a případně se zeptat na možnosti řešení potíží, které Vás nebo Vaše blízké trápí. Sexuální problémy způsobují někdy velký stres, pocit beznaděje, poškozují partnerské vztahy. Budeme se snažit také o určité odlehčení tématu. Nechceme připomínat učebnice biologie. A v žádném případě si ze sexuálních potíží nechceme dělat legraci. Legrace zpravidla končí tehdy, když potíže má člověk sám.

© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.