ANDROCARE - Centrum andrologické péče

Úhrada péče

Specializovaná andrologická péče není hrazena v rámci veřejného zdravotního pojištění.
Všechny cenové údaje jsou s pacienty projednány předem, při plánování jednotlivých vyšetření a léčebných kroků, či při sestavování diagnostického a terapeutického plánu.
Při zvýšených nárocích na diagnostiku a terapii (u složitých, komplikovaných problémů) může být cena péče vyšší, úměrně vyšším nákladům a většímu časovému rozsahu. Náklady jsou vždy projednány před náplánováním vyšetření a léčby.
Při snížení časových nároků na diagnostiku může být souhrnná cena nižší, než je součet cen jednotlivých vyšetření (komplexní diagnostika při jedné návštěvě).
Vyšetření, která jsou prováděna v rámci výzkumných projektů, které pracoviště dotuje, nejsou pacientům účtována.

Léky předepsané na recept hradí pacient v lékárně, při předepsání jsou pacientům sděleny cenové relace léků.

Náklady spojené s operační terapií (včetně anestezie a hospitalizace) se hradí před operací.

© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.