ANDROCARE - Centrum andrologické péče

Lékařská zpráva

Potřebuje-li pacient lékařskou zprávu, můžeme ji vypracovat do 30-ti dnů od jeho žádosti. Zpracováváme všechny nálezy včetně nálezů v elektronické podobě, které předáváme na CD-ROM v konvertované podobě, aby byly čitelné na běžném PC. Lékařskou zprávu můžeme zaslat doporučenou poštou, nebo si zprávu může pacient vyzvednout osobně po domluvě. Pokud pacient potřebuje zprávu dříve, snažíme se vyhovět jeho přání, zpracování dat však někdy vyžaduje dosti času, prosíme proto o trpělivost.
© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.