ANDROCARE - Centrum andrologické péče


Samovyšetření varlat při plánování těhotenství

Pro muže by bylo optimální, kdyby před plánováním rodiny mohl navštívit svého androloga (analogie gynekologa partnerky) a nechat se vyšetřit, zda je v pořádku. Všeobecné povědomí o oboru andrologie a dostupnost andrologické péče v podobném rozsahu jako u gynekologie jsou věcí budoucnosti, stejně tak preventivní, prediktivní, proaktivní andrologická péče.

Pro včasnou diagnostiku a léčbu poruch plodnosti je důležité samovyšetření varlat; stejně jako u nádorů varlat. Samovyšetření při plánování rodiny a problémech s plodností sestává z:
  • 1.  vyšetření varlat pohmatem: v klidu v teple, optimálně po koupeli či po sprše teplou vodou. Varlata mají být elastická (jako zralé švestky), ne měkká (jako přezrálé švestky), nemají být tuhá (jako sušené švestky). Pečlivým pohmatem na horním pólu varlete najdeme citlivou měkčí „noční čepičku“ s dlouhým cípem – to je nadvarle a chámovod. Mají být hladké, nebolestivé, bez vyklenutí a zatvrdlin.

  • 2. hodnocení objemu varlat: orientačně je možné provést měření obyčejným pravítkem, s tím, že přičítáme něco na šířku stěny šourku. Varle má přibližně tvar švestky. Podélný rozměr by měl být 4,5 cm, předozadní rozměr 3,5 cm, pravolevý rozměr 2,5 cm. Z těchto rozměrů vychází objem jednoho varlete 20,5 centimetrů kubických, po odečtení stěny šourku vychází asi 18,5 ccm, což je střední objem normálního varlete. Objem varlete je v přímé souvislosti s tvorbou spermií, což je prokázáno opakovanými vědeckými studiemi. Objem varlat je nutné zhodnotit vždy při poruše tvorby spermií; podává i prediktivní informaci, zda se potíže podaří léčbou zvládnout.

  • 3. hodnocení žil, odvádějících krev z varlete: v klidu, vleže, v teple (třeba ve vaně nebo v posteli) mohou být nad varletem hmatné žíly, které zareagují na zatlačení jako na záchod rozšířením nebo zvýšenou citlivostí. Vestoje se žíly a jejich náplň zvýrazní, někdy prosvítají pod kůží, podobně jako křečové žíly na nohou. Jde o nejčastější příčinu mužské neplodnosti - varikokélu, která je dobře léčitelná, pokud se zjistí včas. Pokud má muž současně křečové žíly na nohou, hemoroidy a /nebo křečové žíly u rodičů, jde o postižení žilních systémů, které může být dědičné.

Včas zjištěná onemocnění varlat se dají ve vysokém procentu úspěšně léčit; léčba může přinést nejen spontánní otěhotnění partnerky, ale také zabránit nedostatku mužských hormonů v pozdějším věku. Někdy neplodné páry chodí na opakované umělé oplodnění, až se vhodný čas k léčbě muže promarní. Asistovaná reprodukce se někdy zdaří jen s pomocí dárce spermatu, a muž má později nedostatek testosteronu s množstvím potíží, které vyžadují trvalé podávání testosteronu syntetického.
© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.