ANDROCARE - Centrum andrologické péče


Příčiny poruch plodnosti u mužů

Porucha plodnosti u muže může nastat z různých příčin. Obecně je lze rozdělit takto:

1. porucha tvorby spermií
2. porucha transportu spermií
3. poruchy sexuálních funkcí
4. kombinované poruchy.

V minulosti byly velmi časté poruchy průchodnosti vývodných cest semenných po zánětech. Nyní, v době léčby zánětů antibiotiky jsou tyto příčiny zřídkavé. Většinou je problém ve tvorbě spermií, která může být poškozena poruchou prokrvení při křečové žíle šourkové (varikokéla), po operaci, zánětu či při poruše sestupu varlat, při poruchách hormonální regulace funkcí varlat nebo jako následek užívání některých léků. Zjištění příčiny je pro účinnou léčbu velmi důležité, hlavně v perspektivě dalšího těhotenství (druhé - třetí dítě). Varlata mají dvě hlavní funkce – tvorbu spermií a tvorbu hormonů. Tyto funkce spolu úzce souvisí, a kromě plodnosti jsou varlata velmi důležitá pro celkové zdraví muže, protože mužské pohlavní hormony potřebují i další orgány: svaly, mozková tkáň, tkáň vyrábějící protilátky proti infekci, červené krvinky. Důležité jsou i funkce sexuální a ve druhé polovině života problémy s prostatou, močením a osteoporózou.

Rizikové faktory vzniku mužských poruch plodnosti a jejich prevence: kromě kouření cigaret, vysoké teploty, chemických látek (těžké kovy, organofosfáty), mohou hrát roli i faktory fyzické zátěže - zejména sporty či jiná fyzická aktivita nadměrně zatěžující břišní svalstvo, která zhoršuje odtok žilní krve z pánevních orgánů (zdvihání činek, závaží ve fitness centrech). Podobně sporty, při nichž je nadměrně zatěžována oblast hráze (tj. rozkrok) – např. dlouhé jízdy na kole, terénní jízdy na kole, motocyklu i na koni. Prevence v dětství a správný vývoj pohlavních orgánů je důležitým úkolem pro dětské lékaře, ale také maminky samy by měly mít základní znalosti o tom, jak má vypadat pohlavní ústrojí malého chlapce a jak by se mělo správně vyvíjet od narození do doby dospívání. Jakou roli hraje věk muže je relativně častá otázka u mužů, kteří chtějí mít děti až po 45. roce života či později. S věkem u člověka bohužel přichází často problémy zdravotní. U muže tedy nejde hlavně o věk (u ženy je věk podstatnější), u muže jde o zdravotní stav. Je-li muž v pořádku, může mít děti bez problémů někdy i po šedesátce. Pokud má nějaký zdravotní problém, mohou být potíže s plodností již ve věku mladém.

Základním vyšetřením plodnosti u muže je vždy vyšetření spermatu (spermiogram, spermatologické vyšetření), poté vyšetření hormonálního prostředí a podle výsledků pak vyšetření odborným lékařem specializovaným na léčbu mužské neplodnosti. Případná další vyšetření jsou vedena cíleně podle výsledků předchozích testů.

© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.