ANDROCARE - Centrum andrologické péče

Příčiny poruch erekce (ztopoření penisu)

Cévní postižení

Patří mezi nejčastější příčiny poruch erekce. Potíže při arterioskleróze (kornatění cév) jsou často způsobené kouřením, konzumací tučné stravy, zvýšenou hladinou cholesterolu, vysokým krevním tlakem, nedostatkem pohybu. Změny cévních stěn mohou být také způsobené cukrovkou (diabetes mellitus). Zhoršení průchodnosti tepen nastává při zúžení průsvitu ukládáním patologických látek v cévní stěně. Způsobuje nedostatečný přísun krve, kyslíku a živin do topořivých těles. Důsledkem může být snižování počtu svalových buněk topořivých těles, které jsou velmi citlivé na nedostatek kyslíku. Svalová tkáň může být nahrazována vazivem, které není funkční.
Při nedostatečné funkci svaloviny předčasně uniká krev žilami z topořivých těles, erekce je jen částečná, nedostatečná. U cukrovky často ještě přibývá k cévnímu a svalovému postižení porucha nervového vedení, tzv. diabetická neuropatie, kdy se nepředávají signály z nervových center do topořivých těles.
Cévní problémy a cukrovka se častěji vyskytují ve druhé polovině života, kdy u mužů dochází současně ke snižování hladin mužských pohlavních hormonů - v tzv. andropauze. Cévní problémy mohou vzniknout v jakémkoli věku při poranění cév.

Nervové postižení

Poruchy nervového vedení nejsou omezeny na určitý věk, vznikají při úrazech pánve a páteře, po rozsáhlých operacích, po ozáření, nebo po užívání léků pro některá závažná onemocnění. Roztroušená skleróza a cukrovka se nevyhýbají ani mladým mužům, průběh cukrovky v mladém věku je častěji komplikovaný.

Genetické postižení

Někteří muži se s problémy, podmiňujícími vznik erektilních potíží již narodí - jde o chromozomální geneticky podmíněná onemocnění či vrozené hormonální změny, provázející onemocnění žlaz s vnitřní sekrecí, včetně varlat.

Hormonální postižení

Snížená hladina testosteronu vede k poklesu chuti do sexuální aktivity, k poklesu vnímavosti mozkové tkáně na zrakové, dotykové a čichové sexuální podněty; nedostatek testosteronu ovlivňuje negativně mozková sexuální centra. Vede také ke snížené citlivosti svaloviny topořivých těles na signály z nervových vláken, nedochází k dostatečné retenci (zadržení) krve ve svalovině těles, erekce je nedostatečná nebo předčasně odeznívá.
Testosteron se vytváří ve varlatech, pro dobré sexuální funkce je nezbytný dobrý stav tkáně a nepoškozená funkce varlat. Funkce varlat může být poškozena poruchou cévního průtoku, úrazy, operacemi, záněty, nádory i vrozeným postižením varlat při opožděném sestupu do šourku.
Hormonální problémy, vedoucí k poruše erekce mohou způsobit také onemocnění podvěsku mozkového, nadledvin, štítné žlázy.

Psychogenní postižení

U pacientů trpících depresí je součástí příznaků i nechuť k sexuální aktivitě. Léky, které se používají k terapii depresivních onemocnění sice zlepšují náladu pacienta, ale sexuální aktivita zůstává utlumená.
Většina potíží s erekcí byla v minulosti považována za potíže psychického původu. Psychické problémy má většina mužů trpících poruchou erekce, ale u naprosté většiny z nich jsou tyto potíže důsledkem problémů tělesných. Jen u malé části pacientů je psychika hlavní příčinou potíží s erekcí. Pečlivým odborným vyšetřením lze tyto příčiny od sebe odlišit a zvolit správnou, danému pacientovi nejlépe vyhovující léčbu.
V souvislosti s vývojem moderních vyšetřovacích metod se časem zlepšovaly možnosti diagnostiky poruch erekce. Postupně bylo zřejmé, že organické (tělesné) postižení je hlavní příčinou vzniku potíží s erekcí.

Vážná celková onemocnění

Nádorová onemocnění, selhávání ledvin, jater, těžké poruchy imunity se mohou vedle příznaků základního onemocnění projevovat také poruchou erekce.

Porucha erekce může být prvním příznakem závažného onemocnění. Včasná diagnostika a léčba může prodloužit život a zvýšit jeho kvalitu.
© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.