ANDROCARE - Centrum andrologické péče

Zhodnoťte sami: porucha erekce

Sexuální zdraví je velmi duležitou součástí celkového zdravotního stavu a kvality života. Erektilní dysfunkce je poměrně častou sexuální poruchou. Dnes je však k dispozici řada léčebných možností. Tento dotazník pomuže i Vašemu lékaři zjistit, zda i Vy netrpíte určitým stupněm erektilní dysfunkce, a prodiskutovat eventuální léčebné možnosti.
U každé z otázek je uvedeno několik možných variant odpovědí. Vaším úkolem je zvolit tu, která nejlépe odpovídá Vaší skutečné situaci. Je třeba zodpovědět všechny otázky, přičemž u každé z nich je třeba zvolit pouze jednu odpověď.
CENTRUM ANDROLOGICKÉ PÉČE
U Tří lvů 4
České Budějovice, 370 01
tel. 606 616 491

Sebehodnocení – v průběhu uplynulých šesti měsíců

Jak byste hodnotil svou důvěru v možnost dosažení a udržení erekce?

0. Žádná
1. Velmi nízká
2. Nízká
3. Střední
4. Vysoká
5. Absolutní

Napište číslo 05

Pokud u Vás došlo při sexuální stimulaci k erekci, jak často byla dostatečná k pohlavnímu styku?

0. Neměl jsem žádnou sexuální aktivitu
1. Téměř nikdy / nikdy
2. Jen ojediněle (v méně než polovině případů)
3. Občas (zhruba v polovině případů)
4. Většinou (více než v polovině případů)
5. Téměř vždy/vždy

Napište číslo 05

Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak často jste byl schopen udržet erekci i po penetraci (zavedení penisu do pochvy)?

0. Žádný pokus o penetraci
1. Téměř nikdy / nikdy
2. Jen ojediněle (v méně než polovině případů)
3. Občas (zhruba v polovině případů)
4. Většinou (více než v polovině případů)
5. Téměř vždy/vždy

Napište číslo 05

Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak obtížné bylo udržet erekci po celou dobu, až do jeho ukončení (do ejakulace)?

0. Žádný pokus o penetraci
1. Mimořádně obtížné
2. Velmi obtížné
3. Obtížné
4. Nepříliš obtížné
5. Snadné

Napište číslo 05

Pokud jste se pokusil o pohlavní styk, jak často byl pro Vás uspokojivý?

0. Žádný pokus o pohlavní styk
1. Téměř nikdy / nikdy
2. Jen ojediněle (v méně než polovině případů)
3. Občas (zhruba v polovině případů)
4. Většinou (více než v polovině případů)
5. Téměř vždy/vždy

Napište číslo 05


Skóre:
Pokud je Vaše skóre 21 nebo méně, mohlo by se jednat o určitý stupeň erektilní dysfunkce.
Bylo by proto vhodné tyto potíže probrat s lékařem.


© 2011, Androcare | Všechna práva vyhrazena.